Teresa Teng – The Moon Represents My Heart (Ánh trăng thấu hiểu lòng em)

Mình rất thích bài hát này của Teresa Teng (Đặng Lệ Quân).

Chàng hỏi thiếp rằng tình thiếp dành cho chàng đậm sâu tới mức nào

Chàng hãy tự bước tới và ngắm nhìn

Ánh trăng này thấu hiểu tình thiếp đó

 

Advertisements