[Trans/Lyrics] Paris – Dido

Lyrics translated by LucHuong

Về từ Paris bằng xe lửa

Chẳng bận tâm dù mất cả ngày

Cố gắng lật giở tờ tạp chí

Nhưng vẫn nắm chặt bàn tay anh

Gọi cà phê nhưng không hề uống

Chỉ muốn lưu lại trong tâm trí

Hình ảnh anh cùng với Paris

Nhưng chẳng ngờ đó là lần cuối

Mà em được có anh trong đời…

Ta chia tay ở Waterloo

Em lên xe, chẳng hề ngoảnh lại

Không đi làm ngay, về thẳng nhà

Cuộn tròn trong chăn ấm nhớ anh

Chỉ muốn lưu lại trong tâm trí

Hình ảnh anh cùng với Paris

Nhưng chẳng ngờ đó là lần cuối

Mà em được có anh trong đời…

Gọi cho anh ngay chiều hôm đó

Người ta bảo anh đã biệt tăm

Bảy ngày rồi… vẫn chẳng thấy anh

Chỉ muốn lưu lại trong tâm trí

Hình ảnh anh cùng với Paris

Nhưng chẳng ngờ đó là lần cuối

Mà em được có anh trong đời…

Trở lại Paris trên xe lửa

Trời vẫn mưa mà thiếu vắng anh

Nơi này chẳng còn như xưa nữa

Một lần nữa em phải quay lại

Vì muốn lưu lại trong tâm trí

Hình ảnh anh cùng với Paris

Chẳng thể ngờ đó là lần cuối

Mà em được có anh trong đời…

Advertisements