The reason why Korean WonKyu shippers call WonKyu as 션규 (SyunKyu)

Các WonKyu shipper không phải người Hàn (như chúng ta :D) thường hay gọi Siwon + Kyuhyun là WonKyu, tuy nhiên WonKyu shipper người Hàn thường gọi là SyunKyu/SyeonKyu (tiếng Hàn viết là 션규) thay vì WonKyu. Nguyên nhân viết như vậy là vì 션 (đọc là syun/syeon) là tên gọi tắt của Siwon (để đọc cho nhanh), còn 규 thì là Kyu (chữ này thì dễ rồi nhỉ).

Do đó 션규 = 션 + 규 = Siwon [Syun/Syeon] + Kyu

Credit: choidings @ tumblr.com

Viet trans by LucHuong

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. anndictator
    Jun 23, 2012 @ 22:07:02

    Reblogged this on anndictator and commented:
    okay this is pretty interesting. Korean WK shippers call Wonkyu as Syunkyu.. But why? I can’t understand Viet!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: